Anh Hoang Pham DiS.

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • vystudoval Konzervatoř v Brně obor hra na klavír
  • vzdělání si rozšířil studiem na Janáčkově akademii v Brně
  • je vítězem a laureátem několika národních i mezinárodních soutěží
  • jako pedagog a korepetitor působil v ZUŠ Klobouky u Brna a v International School of Brno
  • sólově i komorně se věnuje interpretaci, improvizaci a
    elektronické produkci multižánrové hudby (klasická hudba, jazz, funk, pop, hip hop, trap,…)
  • na ZUŠ Františka Jílka vyučuje od září 2019