BcA. Daňková Veronika

O pedagogovi

t. č. na mateřské dovolené

  • vystudovala JAMU v Brně – obor hra na klavír, kde získala titul BcA.
  • během studia také studovala hru na kladívkový klavír a zúčastnila se Mezinárodních kurzů komorní hudby ve spolupráci s Jeune Orchestre Atlantique (Abbaye aux Dames) v roce 2012
  • na ZUŠ Františka Jílka působí od září 2015 jako pedagog hry na klavír a korepetitor hudebního oboru
  • aktivně se věnuje komorní hře a korepeticím