Mgr. et MgA. Kateřina Šalounová

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • vystudovala Taneční pedagogiku na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Teorii a dějiny divadla a Management v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 
  • v současnosti je doktorandkou na Katedře divadelních studií a ve svém výzkumu se zabývá dějinami tance, baletu, pohybové kultury a metodou orální historie
  • občasně publikuje o pedagogice a dějinách tance a baletu na webu OperaPlus, v časopise Theatralia nebo ve speciálním vydání Tanečních aktualit
  • absolvovala pedagogický seminář s lektory Ankou Sedláčkovou a Jean-Christophe Paré o rozvoji a poznávání nových metod a přístupů k výuce nebo seminář Škola tančí
  • vyučovala jednosemestrální kurzy Vybrané kapitoly z dějin tance a baletu a Jak se dívat na tanec na FF MUNI
  • jako lektor a taneční pedagog v minulosti působila v Centru tance, v Centru pro rodinu a sociální péči, na ZUŠ Blansko a ZUŠ Jaroslava Kvapila
  • na ZUŠ Františka Jílka působí do roku 2022