Mgr. Kristýna Nesrstová

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • vystudovala Střední školu umění a designu, stylu a módy, Brno
  • je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Výtvarná výchova, Vizuální tvorba a Galerijní pedagogika, Zprostředkování umění
  • má pedagogickou praxi ve výtvarném oboru i výuce dějin umění
  • jako výtvarnice se zaměřuje na prostorovou tvorbu, malbu a kresbu