Marek Peňáz DiS.

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • základní hudební vzdělání absolvoval v Novém Městě na Moravě
  • během studia na ZUŠ se pravidelně účastní soutěží a přehlídek (v roce 2017 2. místo v ústředním kole soutěží MŠMT)
  • od roku 2018 studuje Konzervatoř Brno pod vedením Mgr. Inny Aslamas
  • o rok později získává 1. cenu a titul laureáta na soutěži Pro Bohemia v Ostravě
  • tentýž rok také získává Ocenění zlatého pásma na přehlídce Bohuslava Martinů v Poličce
  • spolupracuje s různými komorními tělesy (např. Akvarteto)
  • mimo jiné se věnuje i sbormistrovství a hře na varhany