MgA. Matěj Kovanda

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • studoval hru na violoncello na brněnské konzervatoři a současně pokračuje na JAMU v Brně
  • od dětství se věnuje také souborové hře. Prošel několika hudebními tělesy a v některých hraje dodnes
  • zajímá se o hudbu různých žánrů a stylů, snaží se je pochopit a odstranit předsudky vůči každému z nich. Má rád, když se jednotlivé žánry navzájem ovlivňují a prolínají, protože hudba je pouze jedna
  • při své pedagogické práci chce předat dětem pevné základy violoncellové hry a snaží se rozvíjet jejich hudební osobnost. Chtěl by pestrou výukou vzbudit zájem žáků o hudební vzdělávání a dát jim možnost zažít nadšení a radost ze hry na violoncello