Mgr. Miroslav Holub

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • vystudoval JAMU v Brně obor hra na trubku
  • od r. 1978 působí v orchestru opery NDB, kde zastává místo prvního trumpetisty
  • je uměleckým vedoucím souboru Akademické žestě Brno
  • je zakládajícm členem komorního orchestru Czech Virtuosi
  • sólově vystupuje s našimi předními varhaníky
  • pedagogicky působil na konzervatoři v Brně a JAMU
  • na ZUŠ Františka Jílka vyučuje od roku 2010 hru na trubku a zobcovou flétnu