MgA. Petra Kyzlinková

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • absolventka Konzervatoře v Pardubicích a JAMU v Brně obor hra na hoboj
  • pedagogicky působí od roku 1994, nejprve na ZUŠ v Pardubicích, později v Brně
  • za dob studií spolupracovala jako sólistka s různými orchestry- Orchestr Konzervatoře, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
  • v letech 1997 až 2001 byla členkou Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
  • od roku 2005 do roku 2016 byla členkou Moravské filharmonie Olomouc
  • na ZUŠ Jílka vyučuje od roku 2013 hru na zobcovou flétnu a na hoboj