Mgr. Stanislav Boldižár

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • základní hudební vzdělání absolvoval v rodných Košicích, úspěšně se účastnil klavírních interpretačních soutěží (Interpretační soutěž Schneiderova Trnava 2001 - cena za nejlepší interpretaci romantické skladby, Mezinárodní klavírní soutěž  v Budapešti 2003 - 1. místo, Interpretační soutěž Schneiderova Trnava 2007 - laureát 4. kategorie)
  • v Brně se začal věnovat aktivně varhanní hře, navštěvoval hodiny varhan u Mgr. Petra Kolaře, na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty MU v Brně studoval hudební vědu, kde se v rámci oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby věnoval hře na cembalo pod vedením MgA. Moniky Knoblochové. Své vzdělání si dál rozšiřuje na kurzech Metodického centra JAMU.
  • jako varhaník působí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, doprovází hrou na varhany obřady mj. v brněnském krematoriu, spolupracoval s významnými českými hudebními tělesy ( Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové, Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, Ensemble Versus, Capella Regia Praha)
  • pedagogicky působil na ZUŠ Moravský Krumlov, od roku 2020 vyučuje na ZUŠ Františka Jílka hru na klavír a je korepetitorem hudebního oboru.