Stanislava Pavelková

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • vystudovala Konzervatoř v Brně obor hra na klavír
  • dále se vzdělávala ve čtyřletém studiu Metodického centra na JAMU v Brně
  • na ZUŠ Františka Jílka vyučuje od roku 1985
  • v roce 1998 studijní stáž v Kaunasu v Litvě
  • pedagogicky působila ve Valašských Klouboukách a Ivančicích
  • vyučuje kreativní formou terapie žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • připravuje studenty k talentovým zkouškám na vysoké školy se zaměřením na hudební výchovu